הדרת נשים נוסח הוליווד
מאת: נילי

בתקופה האחרונה נוהגים להעיר ולהאיר על הדרת נשים במגזרים שונים. לפעמים הסיבה לכך היא רצון לנגח את הצד השני (בפוליטיקה למשל), לפעמים מדובר בניסיון אמיתי לשפר את המצב (במגזר העסקי ובשוק התעסוקה), ולפעמים המטרה היא לא להוריד את הנושא מהשיח הציבורי.

הדרת נשים ואפליית נשים היתה ועודנה, ולא כאן המקום להתחיל לצטט מחקרים בנושא.
אולם ברצוני לבדוק אתכם את ההתייחסות לנשים דווקא דרך בחינת אחד הגורמים המשפיעים ביותר על החברה המערבית והישראלית. תעשיית הקולנוע.

"מבחן בקדל" (Bechdel) בוחן אפליית נשים בסרטי קולנוע בהתאם לשלושה תנאים
1-האם מופיעות בסרט שתי נשים לפחות בעלות שם פרטי.
2-האם הן משוחחות ביניהן.
3-האם נושא השיחה הוא לא גבר.
מפתיע לגלות כמה סרטים נכשלים במבחן בקדל. בשנת 2013 רק 36% מ-50 הסרטים המכניסים ביותר עברו את מבחן בקדל.

נקודה מעניינת למחשבה!