פיזיקה קוונטית בעשרת ימי תשובה
מאת: נילי

כולנו משתעשעים מפעם לפעם במחשבות מה היה אילו יכולנו להחזיר את הזמן אחורה, להתחיל מחדש ולתקן טעויות. כולנו גם זוכרים את אחת הסצנות היותר מפורסמות בסרט סופרמן, בה מסובב גיבור העל טוב הלב והכול יכול את כדור הארץ ומחזיר את הזמן אחורה, אל העבר.
גם במציאות ניתן להשיב את הזמן אחורה, ללא צורך בחליפה צבעונית הדוקה או ביכולת להתעופף מעל גגות העיר. ביהדות, מיועדים עשרת ימי תשובה בדיוק למטרה זו. החזרה בתשובה היא תהליך תיקון פנימי של נפש האדם היהודי, המשנה את דרכיו ומעמיק את אמונתו הדתית. פירושה של המילה “תשובה” בהקשר זה, איננו מענה על שאלה, אלא שיבה. תהליך החזרה בתשובה מאפשר לאדם לשוב אל המקור שלו, אל נקודת המוצא ואל המצב הרוחני הטהור יותר שהיה לפני ביצוע החטא. במילים אחרות, התשובה היא דרך אלוקית וזכות נפלאה הניתנת בכל תחילת שנה לאדם להחזיר את הגלגל אחורה, לבקש מחילה ולתקן טעויות.
עולמות אפשריים, תנועה בזמן ובחירות נכונות
תיאוריית “העולמות המרובים” הוצעה על ידי יו אוורט כדי לנסות ולהתמודד עם מוזרויותיה הבלתי פתורות של תיאוריית הקוונטים. לפי תיאוריית העולמות המרובים, בכל פעם שמתבצעת בחירה בדרך מסוימת מתפצל היקום ליקומים רבים, שהם סך כל התוצאות האפשרויות של אותה בחירה. כל בחירה יוצרת, בו בזמן, כמה עולמות. בכל אחד מהעולמות שנוצרו קיימת תוצאה אפשרית אחרת ומידע מעט שונה. משמעות הדבר היא, שההיסטוריה איננה יוצרת קו רציף אחד אלא מעין עץ, בו כל ענף Here is an example of the health cheap health insurance for students exchange application form for individuals. בודד מייצג אפשרות אחרת. בין ענפי העולמות השונים לא קיימת אינטראקציה, וכל עולם מתפתח לעתיד משלו. כלומר, במצבים שונים, בהם עלינו לבחור בין שתי אפשרויות – אפשרות א’, שלא לקיים מצווה, או אפשרות ב’, לקיים מצווה, נוצר פיצול. נוצרים שני עולמות נפרדים; עולם א’ ללא קיום המצווה ועולם ב’, בו בחרנו לקיים את המצווה.
לחזור בתשובה
כאשר אדם חוזר בתשובה, משיב אותו הקב”ה לדרגתו הרוחנית בנקודת הזמן בה היה עליו לבחור בין שתי אפשרויות ולנקודת התפצלות העולמות, ומאפשר לו לבחור באפשרות הטובה יותר. בנקודת זמן זו, נעלמות כל ההשלכות של הבחירה הקודמת, ולמעשה, גלגל הזמן נע לאחור. אמנם, אינני יכולה להחזיר את הזמן אחורה, לשוב ולהיות בת 18 או 20, לבחור מחדש מקצוע או מקום לימודים מתאים, אך אני יכולה לשנות. אינני יכולה להשיב את הזמן לאחור מבחינה גשמית, אך כוחה של התשובה מאפשר לי לחזור, לבחור, ולגלגל את הזמן אחורה באותם המקומות השייכים לבחרותי הרוחניות, למהות הפנימית העמוקה שלי ולחלקים האמיתיים ביותר בחיי.
עובדות חברת “דעת” מאחלות לכל עם ישראל גמר חתימה טובה, תשובה נכונה ובחירות ראויות לעתיד מלא תקווה.